Błędy w testach na prawo jazdy: z której strony będzie wiać?

Pytania o boczny wiatr rozwiązującym testy na prawo jazdy potrfią sprawić trochę kłopotów. Jak uniknać błędów, które mogą zaważyć na wyniku egzaminu na prawo jazdy?

Czy w tej sytuacji należy spodziewać się podmuchów wiatru tylko z lewej strony?

znaki drogowe

Znak A-19: boczny wiatr

W przeciwieństwie do znaków ostrzegających o niebezpiecznych zakrętach  oraz  ten znak nie posiada dwóch wersji dla podmuchów lewo i prawo stronnych. Znak jest jeden: boczny wiatr.

Co oznacza ten znak?

Znak ostrzega przed miejscem, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru, np. przy wyjeździe z gęstego lasu, głębokiego wykopu, obszaru o zwartej zabudowie na otwarty teren. W miejscach występowania silnych podmuchów wiatru może być ustawiony sygnalizator pokazujący siłę i kierunek wiatru w danej chwili.

Kiedy stosuje się ten znak?

Oprócz miejsc wymienionych wyżej stosuje się go przed wjazdami na mosty w dolinach o silnych ciągach powietrza. Zaleca się, aby w miejscach występowania silnych podmuchów wiatru byt ustawiony sygnalizator wiatru pokazujący siłę i kierunek podmuchu wiatru w danej chwili. Zasady stosowania sygnalizatorów wiatru zostały określone tutaj. Znak A-19 znaki drogowe może być stosowany jako świetlny i włączać się, gdy podmuchy wiatru przekraczają 12 m/s.

Image: