Czy możesz obejrzeć film ze swojego egzaminu na prawo jazdy?

Film z egzaminu na prawo jazdy możesz obejrzeć. Jakie warunki trzeba spełnić?

Jak zapewne wiesz przebieg egzaminu na prawo jazdy kat. B jest nagrywany. Rejestrowany jest zarówno obraz jak i dźwięk, co jest potrzebne jeśli np. chcesz złożyć odwołanie od wyniku egzaminu na prawo jazdy.

Film z egzaminu na prawo jazdy możesz wykorzystać też inaczej, jednak aby zdobyć do niego dostęp musisz spełnić jeden warunek. Trzeba bowiem wiedzieć, że umożliwienie oglądania filmu z egzaminu na prawo jazdy obwarowane jest przepisami.

Kto ma może obejrzeć film z egzaminu na prawo jazdy?

Dostęp do filmów prezentujących przebieg egzaminu na prawo jazdy mają jedynie określone osoby wymienione w  § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Zarejestrowany przebieg części praktycznej egzaminu państwowego mogą przeglądać wyłącznie:

  1. Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona;
  2. Egzaminator nadzorujący;
  3. Osoba kontrolująca WORD w imieniu Marszałka Województwa;
  4. Osoba egzaminowana lub jej pełnomocnik oraz egzaminator, który przeprowadził ten egzamin – w przypadku złożenia skargi na sposób przeprowadzenia egzaminu;
  5. Egzaminator, który przeprowadził ten egzamin – w przypadku wszczęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego oceny przeprowadzonej części praktycznej egzaminu państwowego lub sposobu jego przeprowadzenia.

Wynika z tego, że film z egzaminu na prawo jazdy powinien zostać udostępniony każdemu kursantowi, bez względu na to, czy odwołanie od wyniku egzaminu złożyli czy też nie.

Sprawdź czy zdasz: Testy na prawo jazdy takie same jak w WORD

 

Image: