Czy WORD zwróci niewykorzystane środki wpłacone na konto?

Z różnych przyczyn wpłacone na konto WORD pieniądze możesz chcieć wypłacić. Czy WORD zwraca niewykorzystane pieniądze wpłacone na jego konto?

Rezygnacja z egzaminu

Możesz zrezygnować z wyznaczonego terminu egzaminu na prawo jazdy. Rezygnację możesz złożyć nie później niż 2 dni przez wyznaczonym terminem. Wówczas WORD  może zwrócić – na Twój wniosek – wpłaconą i niewykorzystaną kwotę. Wpłacone pieniążki możesz także wykorzystać  na poczet odpowiedniej części egzaminu państwowego lub całości egzaminu państwowego przeprowadzanego w innym terminie.

Podstawa prawna:

§ 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów. 

Cennik egzaminów

Zgodnie z cytowanym wyżej rozporządzeniem  ośrodek egzaminowania za przeprowadzenie egzaminu państwowego pobiera opłatę w wysokości:

1) 30 zł – za część teoretyczną egzaminu państwowego;
2) 140 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii AM;
3) 180 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii A1, A2 lub A;
4) 140 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B;
5) 170 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B1, C1, D1 lub T;
6) 200 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii C, D lub B+E;
7) 245 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E;
8) 125 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w celu wydania pozwolenia na kierowanie tramwajem, zwanego dalej „pozwoleniem”.

Odpowiednie druki wniosków znajdziesz na stronie WORD Bielsko Biała.

Zobacz: Testy na prawo jazdy: oficjalna baza egzaminacyjna

Image: