Dofinansowanie do kursu nauki jazdy

O dofinansowanie kursu nauki jazdy mogą starać się mieszkańcy gminy Czerwonak, którzy posiadają Czerwonacką Kartę Dużej Rodziny.

Pomoc skierowana jest do dzieci z rodzin wielodzietnych w wieku od 14 do 24 lat (o ile kontynuują naukę i pozostają na utrzymaniu rodziców) oraz do ich matek.

Wniosek o dofinansowanie kursu  który odbył się w tym roku można złożyć15 grudnia 2016 r. Za kurs ukończony w 2017 r. wnioski będą przyjmowane do 15 grudnia 2017 r.

Czytaj Zarządzenie Wójta w sprawie dofinansowania do kursów prawa jazdy.

Więcej: Dofinansowanie do kursów prawa jazdy na stronie Gminy Czerwonak.

Rozwiązuj testy na prawo jazdy: pełna oficjalna baza pytań egzaminacyjnych.

Image: