Egzamin na prawo jazdy po kilku latach przerwy: kiedy kurs trzeba powtórzyć?

Czy po po przerwie trzeba powtarzać kurs nauki jazdy? Czy zdany egzamin teoretyczny nadal utrzymuje swoją ważność? Okazuje się, że wszystko zależy od tego kiedy kurs nauki jazdy został ukończony.

Kurs ważny bezterminowo

Jeśli Twój kurs nauki jazdy został ukończony o 1 lipca 1998 to jest on ważny bezterminowo. To właśnie wtedy zmieniły się przepisy i właśnie od tej daty kursy nauki jazdy otrzymały bezterminowy okres ważności. Nie jest ważne, czy do egzaminu przystępowałeś, czy też nie. Liczy się data ukończenia kursu nauki jazdy. Pamiętaj jednak że:

  • Jeśli od ostatnioego egzaminu minął rok – Twoje dokumenty zostały wysłane do wydziału komunikacji, właściwego dla Twojego miejsca zameldowania (zgodnego z tym, które masz wpisane w dowodzie osobistym).
  • Jeśli zakończenia kursu nauki jazdy nie podchodziłeś do egzaminu na prawo jazdy, wówczas twoje dokumenty musisz dostarczyć do wydziału komunikacji, a tam na podstawie zgromadzonej dokumentacji wygenerowany zostanie profil kandydata na kierowcę (PKK), który jest dziś niezbędny do zdawania egzaminu. Może się zdarzyć, że zostaniesz poproszony o dostarczenie nowego orzeczenia lekarskiego – poprzednie mogło utracić ważność. Najprawdopodobnie zajdzie też konieczność wymiany fotografii na aktualną - w ciągu ostatnich lat zmieniły się wymagania w tym zakresie

Po wygenerowaniu PKK możesz  zapisać się na egzamin w WORD. Jeżeli testy na prawo jazdy zostały zaliczone po 24 sierpnia 2014 – nie musisz podchodzić do ponownego egzamin teoretycznego.

Kurs nauki jazdy trzeba powtórzyć

Jeśli twój kurs nauki jazdy został ukończony przed 1 lipca 1998 to będzie trzeba go powtórzyć i to w całym zakresie, zarówno część teoretyczną jak i praktyczną. Musisz więc przejśc całą drogę: od uzyskania orzeczenia lekarskiego poprzez wygenerowanie numeru PKK po szkolenie praktyczne. Twój kurs nauki jazdy który ukończyłeś utracił bowiem ważność.

Jak długo ważna jest teoria?

Jeśli musisz zaliczyć egzamin teoretyczny miej na uwadze, że testy na prawo jazdy na pewno uległy zmianie od czasu ukończenia Twojego szkolenia. Jeśli więc dysponujesz płytką CD z testami na prawo jazdy, na pewno są one nieaktualne i bazę musisz zaktualizować, jeśli w ogóle jest to możliwe. Zdarza się bowiem, że płytka z testami na prawo jazdy nie daje możliwości aktualizacji bazy pytań. 

Testy na prawo jazdy takie same jak w WORD udostępnia serwis zdamyto.com.

Jeśli egzamin teoretyczny zdany został przed 24 sierpnia 2014 to niestety stracił już swoją ważność - musisz więc przeprosić się z testami na prawo jazdy. Wszystkie egzaminy teoretyczne zaliczone od 24 sierpnia 2014 nadal utrzymują swoją ważność i nie należy ich powtarzać.

Image: