Posłowie pytają o testy na prawo jazdy

Gdyby posłanka Joanna Lichocka straciła prawo jazdy (za przekroczenie prędkości) wcześniej, możnaby było uznać, że to właśnie to zdarzenie spowodowało wzrost zainteresowania posłów egzaminami teoretycznymi.

Posłowie pytają

  1. Ile pytań liczy obecnie baza pytań na prawo jazdy, z podziałem na poszczególne kategorie?
  2. Czy wśród zweryfikowanych przez Komisję do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych, stosowanych na egzaminie państwowym na prawo jazdy, pojawiły się pytania ocenione negatywnie i usunięte z bazy?
  3. Czy wśród pytań zweryfikowanych negatywnie pojawiły się takie, które kandydaci na kierowców otrzymywali wcześniej w swoich zestawach na egzaminie państwowym?

Zapytanie nr 855 do ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie egzaminów teoretycznych na prawo jazdy

O ilość pytań w puli pytań wykorzystywanych w testach na prawo jazdy pytał też serwis zdamyto.comZgodnie  odpowiedzią komisji weryfikacyjnej, ogólna liczba pytań stosowanych w egzaminach teoretycznych na prawo jazdy wynosi 2661. Przy okazji dowiedzieliśmy się o planowanym zwiększeniu puli pytań.

 

 

Image: