Testy na prawo jazdy: Dlaczego w tej sytuacji nie można wyprzedzić tramwaju?

To jedno z "trudniejszych" pytań w testach na prawo jazdy. Dlaczego w tej sytuacji nie można wyprzedzić, chociaż warunki zezwalają na wyprzedzanie tramwaju z lewej strony?

Na pierwszy rzut oka spełnione są tu wszystkie warunki dopuszczające rozpoczęcie manewru wyprzedzania, a pojazd szynowy cho choć wyprzedzany jest z lewej strony zamiast prawej, to ułożenie torów umożliwia, a wręcz wymusza takie wyprzedzanie.

Wcale nie chodzi tu o tramwaj

Zgodnie z przepisami kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności, czy:

1) ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu;

2) kierujący, jadący za nim, nie rozpoczął wyprzedzania;

3) kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu.

2. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. W razie wyprzedzania roweru, wózka rowerowego, motoroweru, motocykla lub kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m.

W przedstawionej sytuacji spełnione są wszystkie wymienione wyżej warunki, jednak wyprzedzania zabrania... przejście dla pieszych pojawiające się w ostatnich sekundach filmu.

Zgodnie z przepisami wyprzedzenie tramwaju na przejściu dla pieszych na którym ruch nie jest kierowany jest zabronione:

Kierującemu pojazdem zabrania się: wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany (...)

Image: