Zmiany w nauce jazdy

Środowisko instruktorskie jest oburzone. To duży krok wstecz. Przecież e-learning stosowany jest z powodzeniem w wielu gałęziach edukacji, i nie tylko edukacji.

Przygotowywane zmiany przepisów dają możliwość nauki na odległość z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych i internetu osobom mającym orzeczoną niepełnosprawność ruchową lub głuchoniemym.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kierowca uważa taki pomysł za kuriozalny: ta sama metoda nauczania uznawana jest za skuteczną i efektywną wobec jednej grupy społecznej, a jednocześnie proponuje się odebranie możliwości jej wykorzystania ogółowi społeczeństwa.

Czyli wracamy do kredy i tablicy. W XXI wieku.

Pora wyciągnąć z szafek magnetowidy i kasety VHS :)

Oczywiście można na własną rękęe z profesjonalnych usług e-learningowych, jak np zdamyto.com – jednej z największych i najlepszych tego typu platform.

Image: