Rezygnacja z egzaminu

Zgodnie z Rozporządzenim Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stasowanych w tych sprawach. (Dz.U. z 2016 r. poz. 232), możesz zrezygnować z zaplanowanego egzaminu na prawo jazdy.

Rezygnacji należy dokonać pisemnie, nie później niż dwa dni przed datą zaplanowanego egzaminu na prawo jazdy. Dokonana wpłata zostanie naliczona na poczet kolejnego egzaminu.

Czytaj także: WORD Poznań zapisy.

Image: