WORD Poznań wstrzymał część egzaminów na prawo jazdy

Niektóre z egzaminów na prawo jazdy odbywające się w WORD Poznań zostały wstrzymane

Z uwagi na bezpieczeństwo osób egzaminowanych nastąpiło czasowe wstrzymanie egzaminowania praktycznego w zakresie kategorii AM, A1, A2 oraz A.

Podstawa prawna: §17 ust.1   rozporządzenia  Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r.w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U z 2016r.poz 232 ze zm.)

Egzaminy teoretyczne odbywają się bez zmian.

Testy na prawo jazdy – oficjalna baza egzaminacyjna na wszystkie kategorie uprawnień.

Image: