Aktualności z WORD Poznań

Jak długo ważny jest profil kandydata na kierowcę?

Przed przystąpieniem do kursu nauki jazdy, a w dalszej części do egzaminu państwowego w WORD musisz utworzyć tzw Profil Kandydata na Kierowcę.  Otrzymany numer PKK jednoznacznie identyfikuje Cię w systemach informatycznych WORD i nauki jazdy. Czy PKK ma określony termin ważności?

Prawo jazdy od 17 lat

Prawo jazdy kategorii B można robić już w wieku 17 lat, a pozostałych kategorii uprawnień jeszcze wcześniej. Poniżej wszystkie kategorie prawa jazdy i uprawnień umożliwiające kierowanie różnymi pojazdami.

Testy na prawo jazdy takie jak w WORD na wszystkie kategorie prawa jazdy zawierające pełną oficjalną bazę egzaminacyjną udostępnia  zdamyto.com.

Testy na prawo jazdy: policjant na skrzyżowaniu

Pytania dotyczące policjanta kierującego ruchem na skrzyżowaniu bardzo często sprawiają dużo trudności rozwiązującym testy na prawo jazdy. Poniżej film, który pozwoli Wam zrozumieć zasady dotyczące kierowania ruchem przez osobę uprawniondą do tego.

Do kierowania ruchem uprawnieni są nie tylko policjanci:

Jak długo są ważne testy na prawo jazdy?

Ważność egzaminu teoretycznego uzależniona jest od tego kiedy został on zaliczony. Kiedy zatem teorię trzeba powtórzyć, a kiedy testów na prawo jazdy zdawać już nie trzeba?

Raz zdanych testów na prawo jazdy  nie musisz powtarzać:  Egzamin teoretyczny wystarczy zdać dziś raz. Wprawdzie wcześniej istniał  6-miesięczny okres jego ważności jednak przepis ustalający tą zasadę został już zniesiony. Obecnie zdawane egzaminy teoretyczne ważne są bezterminowo.

Szkolenia dla młodych kierowców w okresie próbnym będą tańsze

Wprowadzenie obowiązku odbycia szkoleń przesunięto w czasie, teraz temat jednak powraca. Nowe przepisy przewidują jednak konieczność doszkalania młodych kierowców, jednak rezygnuje się ze szkoleń teoretycznych. Szkolenie praktyczne ma być tańsze niż zakładano pierwotnie.

W okresie próbnym młodzi kierowcy będą musieli przejść obowiązkowe szkolenia praktyczne w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. Minister infrastruktury powiedział: